Informace od učitelek češtiny

HLAVNÍ STRÁNKA

  

SLOVNÍ DRUHY

  

DIKTÁTY

  

BÁSNIČKY

  

HÁDANKY

  
Výsledky hledání

JAK SLOVNÍ DRUH

Jako - slovní druh

Napsala: Konášová J. / komentářů: 28

Slovní druh slova proč

Napsala: Válková J. / komentářů: 12

Částice - neohebný slovní druh

Napsala: Konášová J. / komentářů: 8

Cvičení na neohebné slovní druhy

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Gramatika jenž

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Kdykoliv nebo kdykoli

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Větné členy - přehled

Napsala: Konášová J. / komentářů: 9

Abstraktní podstatná jména

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Typický

Napsala: Válková J. / komentářů: 1

Vzor otevřeného dopisu pro ředitele školy

Napsala: Konášová J. / komentářů: 4

Hejtovat

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Cvičení na zájmena

Napsala: Válková J. / komentářů: 6

Čárky ve větách

Napsala: Konášová J. / komentářů: 1

Příslovečné určení

Napsala: Ženíšková J. / komentářů: 4

Sarkastické citáty

Napsala: Vinšová S. / komentářů: 0

William Shakespeare

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Cvičení na slovní druhy

Napsala: Válková J. / komentářů: 21

Jaký slovní druh je slovo si

Napsala: Válková J. / komentářů: 2

Během, jaký je to slovní druh?

Napsala: Konášová J. / komentářů: 2

Slovní druh budeme budu

Napsala: Válková J. / komentářů: 12

Přestože

Napsala: Ženíšková J. / komentářů: 0

Věty obsahující všechny slovní druhy

Napsala: Konášová J. / komentářů: 4

Předložky

Napsala: Konášová J. / komentářů: 2

Cvičení na podstatná jména

Napsala: Konášová J. / komentářů: 1

Jak se ptáme na příslovce

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Určování slova BY

Napsala: Ženíšková J. / komentářů: 0

Zkouknout nebo skouknout

Napsala: Ženíšková J. / komentářů: 2

Vypravování

Napsala: Vinšová S. / komentářů: 0

Podstatná jména

Napsala: Konášová J. / komentářů: 2

Jazykolamy

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Výjimky ve vyjmenovaných slovech

Napsala: Vinšová S. / komentářů: 0

Všechna zájmena

Napsala: Konášová J. / komentářů: 2

Slovní druh až

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Slova, která můžeme zařadit k více slovním druhům

Napsala: Konášová J. / komentářů: 3

Abychom, nebo abysme?

Napsala: Ženíšková J. / komentářů: 0

Citoslovce

Napsala: Konášová J. / komentářů: 2

Slovo všechno

Napsala: Konášová J. / komentářů: 1

Cvičení na určování slovních druhů

Napsala: Válková J. / komentářů: 5

Pády

Napsala: Konášová J. / komentářů: 2

Cvičení na slovo níž

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Podmět

Napsala: Konášová J. / komentářů: 3

Cvičení na přídavná jména

Napsala: Konášová J. / komentářů: 1

Osnova vzor

Napsala: Vinšová S. / komentářů: 0

Zkratky států

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Romeo a julie

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Pravopis vykání

Napsala: Válková J. / komentářů: 2

Oblíbené zkratky

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Dějová slovesa

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Slovní druhy

Napsala: Válková J. / komentářů: 90

Co je za slovní druh tentokrát

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Jaký slovní druh je bude-li

Napsala: Válková J. / komentářů: 5

Zájmena

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Doplňovací cvičení na slovní druhy

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Cvičení na zájmeno jenž

Napsala: Ženíšková J. / komentářů: 5

Cvičení na mluvnické kategorie přídavných jmen

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Chvíli nebo chvíly

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Jak se ptáme na zájmena

Napsala: Válková J. / komentářů: 1

Cvičení na příslovce

Napsala: Válková J. / komentářů: 7

Vyjmenovaná slova k vytisknutí

Napsala: Válková J. / komentářů: 1

Test na určování vzorů přídavných jmen

Napsala: Válková J. / komentářů: 6

Básničky pro děti k recitaci od Jaroslava Seiferta

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Dysgrafik

Napsala: Vinšová S. / komentářů: 0

Obchodní rejstřík

Napsala: Vinšová S. / komentářů: 0

Jules Verne

Napsala: Konášová J. / komentářů: 2

Slovní druh slova všichni

Napsala: Válková J. / komentářů: 13

Jaký slovní druh je slovo jak

Napsala: Válková J. / komentářů: 8

Spojky

Napsala: Válková J. / komentářů: 4

Jak se ptáme na slovní druhy

Napsala: Konášová J. / komentářů: 9

Musí nebo musejí

Napsal: Novotný J. / komentářů: 0

Druhy vedlejších vět

Napsala: Konášová J. / komentářů: 2

Hádanky pro děti

Napsala: Konášová J. / komentářů: 3

Jak se ptáme na přídavná jména

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Pravopis a gramatika slova kdybyste

Napsala: Vinšová S. / komentářů: 0

Netto brutto

Napsala: Vinšová S. / komentářů: 1

Vtipné básničky o škole

Napsala: Konášová J. / komentářů: 1

Přídavná jména

Napsala: Konášová J. / komentářů: 5

Vyjmenovaná slova

Napsala: Válková J. / komentářů: 2

Kdy je potřeba ověřená plná moc

Napsala: Vinšová S. / komentářů: 0

Podstatná jména začínající na písmeno k

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

PravopisČeský

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS