Informace od učitelek češtiny

MENU

  

SLOVNÍ DRUHY

  

DIKTÁTY

  

BÁSNIČKY

  

HÁDANKY

  

Musí nebo musejí

 


Aktualizováno:

Pravidla českého pravopisu

V poslední době je ze sdělovacích prostředků stále víc slyšet slovo musejí. Je tento výraz mluvnicky správný, nebo je správně
lépe znějící musí?
Pojďme se podívat na to, co o slovech musí a musejí říkají data, která poskytuje výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ podporovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

Slovo muset

Dělení slova na konci řádku

Slovo muset se může na konci řádku dělit pomlčkou. Jediný způsob dělení je tento: mu-set.

Správné tvary slova muset

1. osoba jednotné číslo musím, množné číslo musíme.

2. osoba jednotné číslo musíš, množné číslo musíte.

3. osoba jednotné číslo musí, množné číslo musejímusí

Rozkazovací způsob

Příčestí činné: musel, musil. Tvar příčestí činného musil je v úzu řídký.

Příčestí trpné pro přechodník přítomný, rodu mužského: museje, musejíce.

Příčestí trpné pro přechodník přítomný, rodu ženského a středního: musejíc.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Jaký slovní druh je slovo musí

Slovo musí je sloveso. Jde o modální pomocné sloveso (způsobové), které určuje způsob hlavního významového slovesa, které za modálními následuje. Obvykle vyjadřuje povinnost, nutnost nebo příkaz.

Verbální substantivum

Slovo muset patří mezi eventivní verbální substantiva, která se mohou pojit také s krátkými reflexivními zájmeny a reflexivními částicemi sesi.[1] Zatímco se v kombinaci se slovesy sesi chovají jako klitika, v kombinaci se jmény se objevují vždy hned za jmennou koncovkou, i když se píšou zvlášť. Analyzovány jsou buď jako slovní klitika, nebo jako vázané morfémy:

Okamžitě se musíš podívat z okna / Okamžitě musíš se podívat z okna.

Okamžité se podívání z okna / Okamžité podívání se z okna.

Na rozdíl od sloves není jejich vyjádření obligatorní:

Okamžitě (se) musíš podívat z okna.

Okamžité podívání (se) z okna.

Příklady: musíš si pospíšit; musíme se rozhodnout; každý musí zemřít; to musíš vidět.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Musí nebo musejí

Správné jsou oba výrazy.[2] Musí nebo musejí je tvar slova muset ve třetí osobě množného čísla a skloňuje se podle vzoru sázet: oni sází –⁠ sázejí, potažmo oni musí –⁠ musejí.

Slovesa 4. slovesné třídy vzoru sází mají v souladu s PČP 1993 ve třetí osobě množného čísla vedle původního tvaru sázejí i nově kodifikovaný tvar sází. Změna je odrazem sklonu jazyka k vyrovnávání tvarů, proto koncovku ‑í ve třetí osobě množného čísla mají totiž oba další vzory této třídy prosittrpět (oni prosí, trpí).

Koncovky ‑ejí‑í jsou stylově rovnocenné:

 • otálejí/otálí,
 • chybějí/chybí,
 • kácejí/kácí,
 • rozumějí/rozumí,
 • odnášejí/odnáší,
 • splácejí/splácí,
 • kymácejí/kymácí,
 • ztrácejí/ztrácí.

Kvůli jednoznačnému porozumění je v některých případech vhodnější užít širší tvar s koncovkou ‑ejí, např. kolo pohání řemeny –⁠ kolo pohánějí řemeny.

Muset nebo musit

Slovo muset má ještě jeden možný tvar, kterým je slovo musit.[2]

Slovo musit je výsledkem kolísání sloves mezi vzory „prosit“ a „sázet“.

Ve 4. slovesné třídě najdeme několik sloves, která kolísají mezi vzory „prosit“ a „sázet“. Patří k nim frekventovaná slovesa bydlit –⁠ bydlet, musit –⁠ muset, myslit –⁠ myslet, z méně užívaných pak kvílit –⁠ kvílet, šílit –⁠ šílet a hanit –⁠ hanět. Historicky k nim můžeme řadit i slovesa další, mj. bujit –⁠ bujet, lačnit –⁠ lačnět, truchlit –⁠ truchlet.

O těchto slovesech se v mluvnicích dočteme, že si zachovala dvě ucelené řady tvarů (jednu podle „prosit“, druhou podle „sázet“). V souladu s platnou kodifikací jsou ve třetí osobě množného čísla rovnocenné tvary:

 • bydlí/bydlejí,
 • musí/musejí,
 • myslí/myslejí,
 • kvílí/kvílejí,
 • šílí/šílejí,
 • haní/hanějí;

V příčestí činném jde o tvary:

 • bydlil/bydlel,
 • musil/musel,
 • myslil/myslel,
 • kvílil/kvílel,
 • šílil/šílel,
 • hanil/haněl.

Frekvenční analýza jednotlivých tvarů však ukazuje, že se tyto původně samostatné řady prolínají a mají tendenci vytvářet řadu jednu (časovanou podle „kompromisního“ vzoru „trpět“, v němž se spojuje paradigma vzoru „prosit“ a „sázet“). Toto kolísání není u všech slov stejné.

zdroje
[1]
[2]


přidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis / Dotaz
Jméno
E-mail
Sdělení

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

přehled komentářů

Musí nebo musejí

 Helena Poláková

Dobrý den,
v poslední době je ze sdělovacích prostředků stále víc slyšet slovo ,,musejí".
Prosím o sdělení, jestli je tento výraz mluvnicky správný, nebo je správně
pro mne lépe znějící ,,musí" ? Děkuji za odpověď Poláková

Počet odpovědí: 1 | Zobrazit odpovědi | Stálý odkaz | OdpovědětZajímavé články

PravopisČeský

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS