Informace od učitelek češtiny

MENU

  

SLOVNÍ DRUHY

  

DIKTÁTY

  

BÁSNIČKY

  

HÁDANKY

  

Kéž slovní druh

 


Aktualizováno:

Gramatika

Slovo kéž je odvozeno od pradávného spojení ke -že uvozující větu s přáním, rozkazem nebo otázkou. Ptáte-li se, jaký je to slovní druh, tak se mrkněte níže, kde vám to vysvětlím. Podíváme se i na historii tohoto původního staročeského slova.

Slovo kéž

Slovo kéž pochází ze staré češtiny a vzniklo spojením archaického zájmena a zkrácené příklonné koncovky -že. Původně mělo význam nejen jako přací částice, ale i jako tázací částice podobné dnešním zda a zdali.

Příklady původního použití slova kéž namísto dnešního zda:

 • Kéž mi to činie jiní? (kéž = zda) otázka z legendy o Jidášovi ze 14. stol.
 • Kéž Naman byl zdráv vínem? (kéž = zda) otázka ve Sváru vody s vínem ze 14. stol.
 • Kéžť jest zbaven malomoci? (kéž = zda) otázka ve Sváru vody s vínem ze 14. stol.
 • Kéž jeho jest víno uzdravilo, malomocenstvie jeho zbavilo? (kéž = zda) otázka ve Sváru vody s vínem ze 14. stol.

Příklady původního použití slova kéž ve významu rozkazovacím nebo přacím:

 • Čbáne, ké sě modlíš! (= modli se!) v bajce O lišcě a čbánu ze 14. století.
 • Kéž pak sem dále přistoupíš! (= přistup...) od Václava Františka Kocmánka ze 17. stol.
 • Ale radše kýž mi povíš! (= pověz ...) od Václava Františka Kocmánka ze 17. stol.

Příklady původního použití slova kéž ve tvaru ký:

 • Ký si mě raději zabil! (ký si = kéž bys) Oberpfalcer, Jazyk knih černých, 283, doklad z r. 1603.

Příklady současného použití:

 • Doufám, že mu to řekla. Kéž by!
 • Kéž by to bylo tak jednoduché!
 • Kéž se šťastně vrátíš!
 • Kéž by už bylo jaro!
 • Zatraceně! Kéž by už byl konec!
 • Důra jedna. Kéž by se už nevrátila!
 • Drahý chlebe, kéž tě máme vždycky dosti!
 • Kéž sílu mám! Z muzikálu Carmen.
 • Kéž bych ti to dokázala říct!
 • Kéž bouře by přišla!
 • Kéž bych byl býval věděl!
výběr z naší tvorby
pokračování článku

Slovní druh slova kéž

Slovo kéž je vždy a jen částice, konkrétně částice podle původu vlastní a podle významu přací. Slovo kéž je částice, které uvozuje přací a rozkazovací větu.

Částice se podle původu dělí na:

 • Vlastní – nemohou zastávat funkci jiného slovního druhu: ať, kéž, ano.
 • Nevlastní – mohou být podle souvislosti i jiným slovním druhem: jistě, asi, prý.

Částice se dělí podle významu na:

 • Tázací – uvozují tázací věty: Jestlipak si to přečetl?
 • Apelové, které se dále dělí na:
  • žádacíAť mi přinese knihu.
  • přacíKéž by už skončila zima.

odkaz na článek

. Kéž slovní druh [online]. PravopisČeský.cz, . .přidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis / Dotaz
Jméno
E-mail
Sdělení

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

přehled komentářů
K článku zatím nebyl napsán žádný komentář.Zajímavé články

PravopisČeský

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS