Informace od učitelek češtiny

HLAVNÍ STRÁNKA

  

SLOVNÍ DRUHY

  

DIKTÁTY

  

BÁSNIČKY

  

HÁDANKY

  
Výsledky hledání

CVIČENÍ NA ZÁJMENA

Cvičení na zájmeno jenž

Napsala: Ženíšková J. / komentářů: 5

Cvičení na moji x mojí

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Slovní druh slova všichni

Napsala: Válková J. / komentářů: 13

Cvičení na slova s mně mě

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Cvičení na určování slovních druhů

Napsala: Válková J. / komentářů: 5

Jaký slovní druh je slovo si

Napsala: Válková J. / komentářů: 2

Podmět

Napsala: Konášová J. / komentářů: 3

Pravopisná cvičení na velká písmena

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Cvičení na předložky s (se) a z (ze)

Napsala: Konášová J. / komentářů: 3

Větné členy - přehled

Napsala: Konášová J. / komentářů: 9

Cvičení na přídavné jméno TATÍNKOVI

Napsala: Ženíšková J. / komentářů: 0

Předložky

Napsala: Konášová J. / komentářů: 2

Druhy vedlejších vět

Napsala: Konášová J. / komentářů: 2

Moji a mojí v pravidlech českého pravopisu

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Jak se ptáme na přídavná jména

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Vyjmenovaná slova

Napsala: Válková J. / komentářů: 2

Nový rok

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Pracovní list - vypravování o prázdninách

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Příslovce podle abecedy

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Cvičení na zájmena

Napsala: Válková J. / komentářů: 6

Pravopisná cvičení pro 9. třídu

Napsala: Konášová J. / komentářů: 2

Cvičení na přídavná jména

Napsala: Konášová J. / komentářů: 1

Diktáty na hláskové skupiny mě / mně

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Cvičení na velká písmena

Napsala: Konášová J. / komentářů: 4

Cvičení na vyjmenovaná slova po l

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Cvičení na vyjmenovaná slova po b

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Jak se ptáme na slovní druhy

Napsala: Konášová J. / komentářů: 9

Shoda přísudku s podmětem

Napsala: Konášová J. / komentářů: 1

Diktáty na vyjmenovaná slova po b, m, l

Napsala: Konášová J. / komentářů: 1

Pravopisná cvičení pro střední školy

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Cvičení na neohebné slovní druhy

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Jako - slovní druh

Napsala: Konášová J. / komentářů: 28

Určování slova níž

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Vzpoměl nebo vzpomněl

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Pravopis vykání

Napsala: Válková J. / komentářů: 2

Diktáty na vedlejší větu předmětnou

Napsala: Ženíšková J. / komentářů: 0

Čárky ve větách

Napsala: Konášová J. / komentářů: 1

Všechna zájmena

Napsala: Konášová J. / komentářů: 2

Cvičení na poznání předložky a zvratného zájmena se

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Věty obsahující všechny slovní druhy

Napsala: Konášová J. / komentářů: 4

Pravopis my / mi

Napsala: Konášová J. / komentářů: 5

Cvičení na psaní y i

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Abstraktní podstatná jména

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Cvičení na vyjmenovaná slova po v

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Cvičení na vyjmenovaná slova po z

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Cvičení na vyjmenovaná slova příbuzná

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Online cvičení na vyjmenovaná slova po s

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Předpony s z

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Podstatná jména rodu ženského: pracovní list

Napsala: Konášová J. / komentářů: 2

Diktáty pro 7. třídu ZŠ

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Pravopis mně/mě

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Jak se ptáme na příslovce

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Během, jaký je to slovní druh?

Napsala: Konášová J. / komentářů: 2

Slovní druh až

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Charakteristika spolužáka

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Gramatika jenž

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Zájmena

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Pravopis y i

Napsala: Konášová J. / komentářů: 1

Cvičení na předložky a předpony

Napsala: Konášová J. / komentářů: 3

Pravopisná cvičení na vyjmenovaná slova po b

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Pravopisná cvičení pro 7. třídu

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Cvičení na příslovce

Napsala: Válková J. / komentářů: 7

Cvičení na vyjmenovaná slova po p

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Cvičení na mluvnické kategorie přídavných jmen

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Test na určování vzorů přídavných jmen

Napsala: Válková J. / komentářů: 6

Slovní druhy

Napsala: Válková J. / komentářů: 90

Doplňovací cvičení na slovní druhy

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Druhy zájmene téhož

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Slovo všechno

Napsala: Konášová J. / komentářů: 1

Určování slova BY

Napsala: Ženíšková J. / komentářů: 0

Slova, která můžeme zařadit k více slovním druhům

Napsala: Konášová J. / komentářů: 3

Přání k narozeninám pro muže

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Psaní velkých písmen

Napsala: Konášová J. / komentářů: 1

Cvičení na týž/tentýž, táž/tatáž, totéž

Napsala: Válková J. / komentářů: 4

Jak se ptáme na zájmena

Napsala: Válková J. / komentářů: 1

Pravopisná cvičení mě mně

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Pravopisná cvičení pro 2. třídu

Napsala: Ženíšková J. / komentářů: 1

Cvičení na podstatná jména

Napsala: Konášová J. / komentářů: 1

Cvičení na vyjmenovaná slova po m

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Vedlejší věta přísudková - cvičení

Napsala: Ženíšková J. / komentářů: 1

Cvičení na předložku „s (sebou)“

Napsala: Konášová J. / komentářů: 1

Cvičení na slovo níž

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Cvičení na vyjmenovaná slova po f

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Dysgrafik

Napsala: Vinšová S. / komentářů: 0

Cvičení na slovní druhy

Napsala: Válková J. / komentářů: 21

Leccos nebo lecos

Napsala: Ženíšková J. / komentářů: 0

Se mnou nebo semnou

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po m

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Rozvitý podmět

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Dějová slovesa

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Marie Antoinetta

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

PravopisČeský

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS