Informace od učitelek češtiny

MENU

  

SLOVNÍ DRUHY

  

DIKTÁTY

  

BÁSNIČKY

  

HÁDANKY

  

Cvičení na velká písmena

 


Aktualizováno:

Cvičení

Cvičení slouží k procvičení a upevnění znalostí o psaní velkých písmen. Cvičení jsou určená pro první i druhý stupeň základní školy a pro střední školy.

Cvičení pro první stupeň základní školy 1. část

Děti jely na výlet do rahy.

Na dovolenou do eské epubliky přijeli rancouzi.

Spisovatelka ožena ěmcová napsala abičku.

Loď plula po ltavě.

Na turistický výlet jeli na umavu.

Hokej vyhrálo lovensko.

Halou zazněla ymna de omov ůj.

anně arii a osefovi se narodil ežíšek v etlémě.

arel aromír rben napsal ytici.

Babička bydlela v ižní lici.

Oblíbeným jídlem dětí jsou talské pagety.

Mojí oblíbenou květinou je ůže.

Na ředstavení šel do árodního ivadla.

Autobusem dojel až do panělska.

O prázdninách se vykoupal v erném oři.

Novým lékařem se stal an dam ovák.

O ánocích půjdu do ostela.

Výsledky testu bude možné odeslat vyučujícímu a nebo je sdílet.


výběr z naší tvorby
pokračování článku

Cvičení pro první stupeň základní školy 2. část

Babičkou vatého áclava byla udmila.

V raze se mi moc líbí arlův ost.

Rád bych navštívil rad řivoklát.

U zubaře četl asopis tyřlístek.

Maminka chystala vajíčka na elikonoce.

S babičkou a dědečkem slavíme tědrý en.

Oblíbeným zpěvákem je arel ott.

Pozval mě do aříže.

Doma máme očku ícu.

Slavnou anovnicí byla arie erezie.

Kamarád mi poslal pohled z eských udějovic.

Řeka hře se vlévá do abe.

Navštěvovaný tát ecko se nachází na oloostrově.

Jel do ěmecka na ýstavu.

U rna se nachází ropast acocha.

V ezerní lici bydlí naše aní čitelka.

S bolavým zubem šel k anu ubaři.

Výsledky testu bude možné odeslat vyučujícímu a nebo je sdílet.


Cvičení na velká písmena pro druhý stupeň ZŠ 1. část

Navštívili jsme mnoho ražských lic.

V raze se nám nejvíc líbily všechny nákupní lice vedoucí k áclavskému áměstí.

Lesy izerských or byly plné houbařů.

Na výlet se vydali do rkonošských esů.

Přijali ho na arlovu niverzitu.

Na návštěvě v arlových arech byli talové, rancouzi i uští zástupci.

Naše ákladní kola se nachází na áměstí epubliky.

Na dovolenou se babička vydala na strov adagaskar.

Letadlo se zřítilo nad yrenejským oloostrovem.

Nad erným ezerem se rozlila mlha.

Na nebi pozoroval ouhvězdí alý ůz.

Přijali ho na bchodní kademii v ladé oleslavi.

Děti jely na lyžařský kurz do ysokých ater.

Při exkurzi navštívili obočku inisterstva ráce a ociálních ěcí eské epubliky.

Slavnou dominantou části rahy je rašná rána.

Nový vynález vyrobili studenti z eského ysokého čení echnického.

Narodil se na ušičky.

Žáci bydleli v abské oudě.

Na přehlídce si lidé fotili raktory načky etor.

Nastěhovali jsme do erudovy lice.

Voda omývala ltavské řehy.

Známá naleziště zlata se nachází v ihoafrické epublice.

Staré eské přísloví říká: „lad je nejlepší kuchař.“

Horolezci slézali některé rachovské kály.

Mistr an us kázal v apli etlémské.

Známé uzeum se nachází v ožnově od adhoštem.

Výsledky testu bude možné odeslat vyučujícímu a nebo je sdílet.


výběr z naší tvorby
pokračování článku

Cvičení na velká písmena pro druhý stupeň ZŠ 2. část

Prohlášení vydala ancelář rezidenta epubliky.

Slavné dílo alady omance od ana erudy šlo znovu do tisku.

ntonín vořák napsal ymfonii ového věta.

Známý eský král vydal latou ulu icilskou.

Nejstarší eskou písní je ospodine, omiluj y.

Pobočka známé prodejny se přestěhovala do lice od opcem.

Po evoluci se přestěhoval do pojených tátů merických.

Protesty začaly na áměstí rezidenta epubliky.

Na dovolenou často jezdil do ižních ech.

Slavnosti pořádalo ěsto nichovo radiště.

Přáli si sjíždět ivokou rlici.

Do atikánu přijel nový vatý tec.

arel ott získal dalšího latého lavíka.

V tramvaji četl oviny vobodné lovo.

Učitelka odebírala asopis eský azyk iteratura.

V roce 1620 proběhla itva na ílé oře.

Jedním ze větadílů je ižní merika.

Naše učitelka vystudovala edagogickou akultu lezské niverzity v pavě.

V knihách se mi líbil apkovský humor.

Od dětství navštěvoval okola.

Po večeři si rád dával rancouzské víno.

Nepřátelství mezi ělochy a ernochy ve městě skončilo.

Při modlitbě vzýval ucha vatého.

Výsledky testu bude možné odeslat vyučujícímu a nebo je sdílet.


Cvičení pro střední školy 1. část

Když zazněla píseň dož oží ojovníci, davy vojáků se daly do pohybu.

V ibereckém rozhlase hlásili: „líží se vichřice.“

Babička pozdravila faráře: „ochválen án ežíš ristus.“

Na odlitbu šel do hrámu áně.

apoleon onaparte skončil ve vyhnanství na strově vaté eleny.

Známý kněz kázal v ostele anny arie v raze na ungmannově áměstí.

an us byl odsouzen na ostnickém oncilu.

Na výročí založení ostela přijel i pat řevnovského láštera tec nastáz pasek.

Oblíbenými eskými lázněmi jsou arlovy ary, oděbrady, ariánské ázně.

Krásná zoologická zahrada se nachází ve voře rálové ad abem.

Za války sehrál důležitou úlohu eskoslovenský ervený říž.

Rodina se sešla na od oží ánoční.

Významné osobnosti jsou pohřbeny na lšanském řbitově.

Židé stále čekají na pasitele.

Obyvatelé lovenska jsou pyšní na lovenské árodní ovstání.

Nejznámější kniha světa ible se skládá ze tarého a ového ákonu.

V ylově ivadelní ře utnohorští avíři hrál i olský herec.

V ékárně erné ůže došlo k loupeži.

Na obrazu v ostele byla vatá rojice.

Příběhy ana erudy se odehrávají na alé traně.

Rytíři se zúčastnili řižáckých výprav.

Výsledky testu bude možné odeslat vyučujícímu a nebo je sdílet.


výběr z naší tvorby
pokračování článku

Cvičení pro střední školy 2. část

Centrem everní části odska je město oršovský ýn.

Z bezpečnostních důvodů uzavřeli taroměstskou osteckou ěž.

Město ázně ělohrad se nachází u řeky avorky.

S vyznamenáním ukončil ákladní kolu icholase intona v uchcově.

Známou pohádkovou postavou je ěd ševěd.

Ptal jsem se učitele: „o máme za úkol?“

Přítel se ubytoval v otelu ílého eránka, který se nacházel v lici edmnáctého istopadu.

Každý závodník si přál vyhrát ávod latou řilbu eskoslovenska.

K eringovu růlivu se vydal orský polární badatel mundsen tzv. everovýchodním průjezdem z orska podél everních břehu vropy.

Na koncert přišlo mnoho stravanů.

Kamarádka pocházela z ového ičína.

Vystoupil na astávce a ybníčku blízko bchodního omu órum.

Ropa pocházela ze audské rábie.

Do programu se zapojila iga ro idská ráva.

Nové domy postavili na ídlišti a inici.

Studenti třední růmyslové koly v eské ípě vyhráli projektovou soutěž.

Na dovolenou odjel na strov amajka.

Žáci byli pozváni na  představení vořákovy pery ert áča ve tavovském ivadle.

Na lyžařský kurz se vydali do užických or.

Slavný irkus umberto se usadil na etenské láni.

Závodu se účastnili ěloši i ernoši.

Výsledky testu bude možné odeslat vyučujícímu a nebo je sdílet.


Autor: © Mgr. Jitka Musilovápřidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis / Dotaz
Jméno
E-mail
Sdělení

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

přehled komentářů

Cvičení na velká písmena

 Jana

Dobrý den, posílám cvičení.

Počet odpovědí: 0 | Stálý odkaz | Odpovědět

Cvičení na velká písmena

 agáta bartošová

Posílám vyplněný pouze prví cvičení

Počet odpovědí: 0 | Stálý odkaz | Odpovědět

Cvičení na velká písmena

 Šaman Štěpán

Dobrý den, zasílám cvičení na velká písmena.

Počet odpovědí: 0 | Stálý odkaz | Odpovědět

Cvičení na velká písmena

 Jakub Marek

Dobrý den, zde zasílám cvičení 1 na velká a malá písmena.

Počet odpovědí: 0 | Stálý odkaz | Odpovědět

Děkuji :)

 Marti

Mockrát děkuji za toto cvičení. Moc mi pomohlo a je to super na procvičování.
Bylo by super přidat ještě více, třeba i těžších cvičení na velká a malá písmena a také hlavně chytáky :)

Počet odpovědí: 0 | Stálý odkaz | Odpovědět


Témata

Zajímavé články

PravopisČeský

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS