Informace od učitelek češtiny

HLAVNÍ STRÁNKA

  

SLOVNÍ DRUHY

  

DIKTÁTY

  

BÁSNIČKY

  

HÁDANKY

  
Výsledky hledání

JAKÝ SLOVNÍ DRUH JE SLOVO SE

Cvičení na slovní druhy

Napsala: Válková J. / komentářů: 21

Slovní druhy

Napsala: Válková J. / komentářů: 90

Spojky

Napsala: Válková J. / komentářů: 4

Co je za slovní druh tentokrát

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Zájmena

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Kdykoliv nebo kdykoli

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Cvičení na slovo níž

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po l

Napsala: Konášová J. / komentářů: 1

Předložky

Napsala: Konášová J. / komentářů: 2

Pády

Napsala: Konášová J. / komentářů: 2

Jak se ptáme na příslovce

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Hysterka nebo histerka

Napsala: Ženíšková J. / komentářů: 0

Určování slova níž

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Hejtovat

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Standardní nebo standartní

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Příběh na vyjmenovaná slova po m

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Přídavná jména

Napsala: Konášová J. / komentářů: 5

Pražská - velké písmeno

Napsala: Konášová J. / komentářů: 8

Podpantoflák

Napsala: Štummerová G. / komentářů: 0

Básně pro 5. třídu

Napsal: Rýdl Z. / komentářů: 0

Jako - slovní druh

Napsala: Konášová J. / komentářů: 28

Slovní druh až

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Během, jaký je to slovní druh?

Napsala: Konášová J. / komentářů: 2

Cvičení na neohebné slovní druhy

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Citoslovce

Napsala: Konášová J. / komentářů: 2

Příbuzná slova ke slovu vůně

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po b

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po s

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Zpytovat nebo spytovat

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Cvičení na mluvnické kategorie přídavných jmen

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Jak se ptáme na zájmena

Napsala: Válková J. / komentářů: 1

Zkouknout nebo skouknout

Napsala: Ženíšková J. / komentářů: 2

Cvičení na přídavná jména

Napsala: Konášová J. / komentářů: 1

Rozdíl mezi lichokopytníky a sudokopytníky

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Nový rok

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Vzor otevřeného dopisu pro ředitele školy

Napsala: Konášová J. / komentářů: 4

Spontánní

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Cvičení na příslovce

Napsala: Válková J. / komentářů: 7

Byste nebo by jste

Napsala: Válková J. / komentářů: 1

Diktáty na velká písmena pro střední školy

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Slova, která můžeme zařadit k více slovním druhům

Napsala: Konášová J. / komentářů: 3

Slovní druh slova všichni

Napsala: Válková J. / komentářů: 13

Částice - neohebný slovní druh

Napsala: Konášová J. / komentářů: 8

Musí nebo musejí

Napsal: Novotný J. / komentářů: 0

Přestože

Napsala: Ženíšková J. / komentářů: 0

Věty obsahující všechny slovní druhy

Napsala: Konášová J. / komentářů: 4

Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po m

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Větné členy - přehled

Napsala: Konášová J. / komentářů: 9

Vyplývá nebo vyplívá

Napsala: Konášová J. / komentářů: 2

Hádanky pro děti

Napsala: Konášová J. / komentářů: 3

Typický

Napsala: Válková J. / komentářů: 1

Leccos nebo lecos

Napsala: Ženíšková J. / komentářů: 0

Podmět

Napsala: Konášová J. / komentářů: 3

Pravopis mně/mě

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Vypravování

Napsala: Vinšová S. / komentářů: 0

Zúčastnit se

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Designer, designér, či dizajnér?

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Vzpoměl nebo vzpomněl

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Podstatná jména rodu ženského: pracovní list

Napsala: Konášová J. / komentářů: 2

Diktáty na hláskové skupiny mě / mně

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Jaký slovní druh je slovo si

Napsala: Válková J. / komentářů: 2

Jaký slovní druh je slovo jak

Napsala: Válková J. / komentářů: 8

Abychom, nebo abysme?

Napsala: Ženíšková J. / komentářů: 0

Jak se ptáme na slovní druhy

Napsala: Konášová J. / komentářů: 9

Gramatika jenž

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Abstraktní podstatná jména

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Cvičení na zájmeno jenž

Napsala: Ženíšková J. / komentářů: 5

Věty na slovo ubýt

Napsala: Ženíšková J. / komentářů: 0

Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po v

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Cvičení na podstatná jména

Napsala: Konášová J. / komentářů: 1

Chvíli nebo chvíly

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Pravopis a gramatika slova kdybyste

Napsala: Vinšová S. / komentářů: 0

Pravopis vzpomněl nebo vzpoměl

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po z

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Druhy zájmene téhož

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Příslovce v češtině

Napsala: Konášová J. / komentářů: 4

Cvičení na vyjmenovaná slova po b

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Cvičení na přídavné jméno TATÍNKOVI

Napsala: Ženíšková J. / komentářů: 0

Básničky pro děti k recitaci od Jaroslava Seiferta

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Osnova vzor

Napsala: Vinšová S. / komentářů: 0

Slovní druh slova proč

Napsala: Válková J. / komentářů: 12

Slovo všechno

Napsala: Konášová J. / komentářů: 1

Jaký slovní druh je bude-li

Napsala: Válková J. / komentářů: 5

Slovní druh budeme budu

Napsala: Válková J. / komentářů: 12

Doplňovací cvičení na slovní druhy

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Cvičení na určování slovních druhů

Napsala: Válková J. / komentářů: 5

Druhy vedlejších vět

Napsala: Konášová J. / komentářů: 2

Pravopis vykání

Napsala: Válková J. / komentářů: 2

Netto brutto

Napsala: Vinšová S. / komentářů: 1

Jak se ptáme na přídavná jména

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Určování slova BY

Napsala: Ženíšková J. / komentářů: 0

Cvičení na předložky a předpony

Napsala: Konášová J. / komentářů: 3

Spojka poněvadž

Napsala: Konášová J. / komentářů: 1

Pravopis ubikace

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Pevná mezera

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Výjimky ve vyjmenovaných slovech

Napsala: Vinšová S. / komentářů: 0

Vpořádku nebo v pořádku

Napsala: Válková J. / komentářů: 1

Vyjmenovaná slova

Napsala: Válková J. / komentářů: 2

Popis pracovního postupu

Napsala: Vinšová S. / komentářů: 0

Všechna zájmena

Napsala: Konášová J. / komentářů: 2

PravopisČeský

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS