Informace od učitelek češtiny

MENU

  

SLOVNÍ DRUHY

  

DIKTÁTY

  

BÁSNIČKY

  

HÁDANKY

  

Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po b

 


Aktualizováno:

Pravidla českého pravopisu

Vyjmenovaná slova jsou slova domácího původu, u nichž se v kořenu píše po obojetné souhlásce y/ý. Podrobně se podíváme nejen na vyjmenovaná slova po b, ale i na slova k nim příbuzná.

BÝT

=existovat, nacházet se

U slova být (existovat) se píše y na rozdíl od slova bít (tlouci), kde se píše i.

U slova ubýt (přestat být součástí něčeho, zhubnout, zmenšit se) se píše y na rozdíl od slova ubít (utlouci, usmrtit, potlačit), kde se píše i.

U slova nabýt (budu, stát se majitelem, zvětšit objem) se píše y na rozdíl od slova nabít (natlouci, naplnit nábojem, nabít elektrický náboj), kde se píše i.

U slova přibýt (zvětšit rozměr, zvětšit počet, cestovat) se píše y na rozdíl od slova přibít (upevnit podrážku, připevnit obraz na zeď), kde se píše i.

U slova dobýt (zmocnit se bojem, dosáhnout úsilím, vynutit přiznání např.) se píše y na rozdíl od slova dobít (přestat tlouci, ubít, dorazit, doplnit elektrickým nábojem), kde se píše i.

Slova příbuzná

bývat, bývalý, nebývalý, starobylý, bytí, živobytí, blahobyt, bytost, ubýt, ubývat, úbytek, odbýt, odbyt, neodbytný, ledabyle, nabýt, nabytý, přibýt, pozbýt, zbýt, zbytek, zbylý, zbytečný, nezbytný, vybýt, dobýt, dobývat, dobyvatel, nedobytný, dobyvačný, pobýt, pobývat, pobyt, přebývat, zabývat se

Příklady

Pavel byl na výletě. Pavel bil svého spolužáka.

Z pekáče ubyla spousta buchet. Pytláci ubili zvěř.

Pavel nabyl vědomosti. Pavel si nabil baterii v telefonu.

Do třídy přibyl další žák. Pavel přibil obraz na zeď.

Pernštejn byl díky promyšlenému provedení nedobytný hrad.

Vojáci dobyli hrad. Pavel si dobil baterii v telefonu.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

BYDLIT

U slova bydlit, může problém tvořit slovo příbuzné bydlo. U slova bydlo (živobytí, toužit po dobrém bydlu) se píše y, na rozdíl od slova bidlo (delší tyč, hubený člověk), kde se píše i.

Slova příbuzná

obydlí, bydliště, bydlo, obydlit, obydlený, zabydlit, zabydlený,

Příklady

Pálí ho dobré bydlo. Prádlo pověsil na bidlo.

Obydlím pravěkých lidí bývala často jeskyně. Zabydlel se v novém domě.

OBYVATEL

= člověk žijící na určitém místě.

Slova příbuzná

obývat, obyvatelstvo, obyvatelka, obývací, obyvatelný

Příklady

Toto území obývali lidé už v pravěku. Dům je obyvatelný.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

BYT

= bytová jednotka, část domu

Slova příbuzná

ubytovat, ubytování, ubytovna (= ubikace, svobodárna), ubytovací, bytový, obytný, bytelný (= pevný, tvrdý, stálý), bytná (= pronajímatelka bytu)

Příklady

Bytná mi zvýšila nájem. Nábytek působil bytelně. Dělníci bydleli na ubytovně.

PŘÍBYTEK

= Příbytek je místo, kde někdo přebývá, žije. Je to něco jako obydlí.

Příklady

Jeho příbytek působil útulně.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

NÁBYTEK

= vybavení obydlí

Slova příbuzná

nábytkový, nábytkář

Příklady

Nábytkář vytvořil překrásný stůl.

DOBYTEK

= Dobytek je jiné označení pro hospodářská zvířata, především pro skot (krávy a býci), vepře, ovce a kozy.

Slova příbuzná

dobytčí, dobytče, dobytkářství

Příklady

Dobytek na loutce se vesele pásl. Dobytkářství na Slovensku má bohatou tradici.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

OBYČEJ

= zvyk, ustálený způsob chování

Slova příbuzná

obyčejný, obyčejně, neobyčejný, neobyčejně (= mimořádně, ojediněle, výjimečně)

Příklady

Obyčeje jsou na Moravě důležitou součástí života. Vypadal neobyčejně.

BYSTRÝ

= Bystrý člověk má dobrý postřeh, rychle chápe nové věci.

Kořen slova bystrý je bystr.

Slova příbuzná

bystře, bystrost, bystřit, zbystřit (= zaostřit, napnout), bystrozraký (= dobře vidící), bystřina (= potok), Bystrouška, Bystřice

Příklady

Bystrozraký je pohádkovou postavou. Kocour zbystřil. Vesnicí protékala bystřina.

BYLINA

= rostlina, která má často léčivé účinky

Komplikace může být se slovem býlí (= plevel) a slovy příbuznými: býložravec, černobýl, je třeba si uvědomit, že se pořád jedná o rostlinu.

Slova příbuzná

bylinka, bylinkový, býlí, bylinný, bylinkář, bylinkářka, býložravec, býložravý, černobýl, zlatobýl

Příklady

U potoka rostlo škodlivé býlí. Králík je býložravec.

KOBYLA

= Kobyla je samice od koně

Slova příbuzná

kobylí, kobylka, Kobylisy

Příklady

Na louce poskakovala malá kobylka. Kobylisy jsou čtvrtí Prahy.

BÝK

= samec tura domácího

Slova příbuzná

býček, býčí, býkovec (= typ biče)

Příklady

Pastevci použili býkovec. V restauraci používají býčí maso.

PŘIBYSLAV

= město ležící nedaleko Havlíčkova Brodu a Jihlavy

Slova příbuzná

přibyslavský

Příklady

přibyslavský kostel je krásnou dominantou města.

Autor: © Mgr. Jitka Musilovápřidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis / Dotaz
Jméno
E-mail
Sdělení

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

přehled komentářů

Proč se píše zbytečný po b tvrdé y?

 Nikola

Může mi prosím někdo vysvětlit, proč se píše zbytečně po b tvrdé y?

Počet odpovědí: 1 | Zobrazit odpovědi | Stálý odkaz | Odpovědět


Témata

Zajímavé články

PravopisČeský

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS