Informace od učitelek češtiny

MENU

  

SLOVNÍ DRUHY

  

DIKTÁTY

  

BÁSNIČKY

  

HÁDANKY

  
Výsledky hledání

CVIČENÍ NA VYJMENOVANÁ SLOVA

Pravopisná cvičení na vyjmenovaná slova po b

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Cvičení na vyjmenovaná slova příbuzná

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Cvičení na vyjmenovaná slova po z

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Diktáty na vyjmenovaná slova po b, m, l

Napsala: Konášová J. / komentářů: 1

Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po z

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po b

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Výjimky ve vyjmenovaných slovech

Napsala: Vinšová S. / komentářů: 0

Příbuzná slova ke slovu vůně

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Všechna zájmena

Napsala: Konášová J. / komentářů: 2

Spontánní

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Slovní druh slova všichni

Napsala: Válková J. / komentářů: 13

Cvičení na přídavná jména

Napsala: Konášová J. / komentářů: 1

Slovní druh až

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Cvičení na zájmena

Napsala: Válková J. / komentářů: 6

Cvičení na předložku „s (sebou)“

Napsala: Konášová J. / komentářů: 1

Cvičení na mluvnické kategorie přídavných jmen

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Věty obsahující všechny slovní druhy

Napsala: Konášová J. / komentářů: 4

Cvičení na poznání předložky a zvratného zájmena se

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Příslovečné určení

Napsala: Ženíšková J. / komentářů: 4

Slovní druh budeme budu

Napsala: Válková J. / komentářů: 12

Vyjmenovaná slova k vytisknutí

Napsala: Válková J. / komentářů: 1

Vyjmenovaná slova

Napsala: Válková J. / komentářů: 2

Online cvičení na vyjmenovaná slova po s

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Diktáty na vyjmenovaná slova po l

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Pravopisná cvičení pro střední školy

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po s

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Diktáty na vyjmenovaná slova pro základní školy

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Cvičení na slovní druhy

Napsala: Válková J. / komentářů: 21

Pravopisná cvičení mě mně

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Cvičení na zájmeno jenž

Napsala: Ženíšková J. / komentářů: 5

Cvičení na psaní y i

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Pravopisná cvičení pro 2. třídu

Napsala: Ženíšková J. / komentářů: 1

Shoda přísudku s podmětem

Napsala: Konášová J. / komentářů: 1

Podmět

Napsala: Konášová J. / komentářů: 3

Vpořádku nebo v pořádku

Napsala: Válková J. / komentářů: 1

Jaký slovní druh je slovo si

Napsala: Válková J. / komentářů: 2

Cvičení na přídavné jméno TATÍNKOVI

Napsala: Ženíšková J. / komentářů: 0

Test na určování vzorů přídavných jmen

Napsala: Válková J. / komentářů: 6

Dysgrafik

Napsala: Vinšová S. / komentářů: 0

Během, jaký je to slovní druh?

Napsala: Konášová J. / komentářů: 2

Cvičení na vyjmenovaná slova po f

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Cvičení na vyjmenovaná slova po m

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Příběh na vyjmenovaná slova po l

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Diktáty na vyjmenovaná slova po b

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Diktát na vyjmenovaná slova po l s chytáky

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Pravopisná cvičení pro 9. třídu

Napsala: Konášová J. / komentářů: 2

Cvičení na slova s mně mě

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Diktáty pro 7. třídu ZŠ

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Zkratky

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Cvičení na velká písmena

Napsala: Konášová J. / komentářů: 4

Jak se ptáme na slovní druhy

Napsala: Konášová J. / komentářů: 9

Předložky

Napsala: Konášová J. / komentářů: 2

Pravopisná cvičení na velká písmena

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Sarkasmus

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Cvičení na předložky s (se) a z (ze)

Napsala: Konášová J. / komentářů: 3

Jaký slovní druh je slovo jak

Napsala: Válková J. / komentářů: 8

Abstraktní podstatná jména

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Předpony s z

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Doplňovací cvičení na slovní druhy

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Jste nebo ste

Napsal: Novotný J. / komentářů: 0

Cvičení na vyjmenovaná slova po v

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Cvičení na vyjmenovaná slova po b

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Diktáty na vyjmenovaná slova pro střední školy

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Diktáty na vyjmenovaná slova s chytáky

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po v

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po m

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Nedobytný hrad

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Jako - slovní druh

Napsala: Konášová J. / komentářů: 28

Cvičení na předložky a předpony

Napsala: Konášová J. / komentářů: 3

Cvičení na určování slovních druhů

Napsala: Válková J. / komentářů: 5

Cvičení na podstatná jména

Napsala: Konášová J. / komentářů: 1

Slova, která můžeme zařadit k více slovním druhům

Napsala: Konášová J. / komentářů: 3

Pravopis a gramatika slova kdybyste

Napsala: Vinšová S. / komentářů: 0

Cvičení na příslovce

Napsala: Válková J. / komentářů: 7

Slovní druh slova proč

Napsala: Válková J. / komentářů: 12

Cvičení na slovo níž

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Vypravování

Napsala: Vinšová S. / komentářů: 0

Slovní druhy

Napsala: Válková J. / komentářů: 90

Druhy vedlejších vět

Napsala: Konášová J. / komentářů: 2

Co je za slovní druh tentokrát

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Cvičení na vyjmenovaná slova po l

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Cvičení na vyjmenovaná slova po p

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Příběh na vyjmenovaná slova po m

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Pravopisná cvičení pro 7. třídu

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po p

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po l

Napsala: Konášová J. / komentářů: 1

Cvičení na neohebné slovní druhy

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Určování slova níž

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Určování slova BY

Napsala: Ženíšková J. / komentářů: 0

Skloňování slova novomanželé

Napsal: Novotný J. / komentářů: 0

Cvičení na týž/tentýž, táž/tatáž, totéž

Napsala: Válková J. / komentářů: 4

Gramatika jenž

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Zpytovat nebo spytovat

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Vedlejší věta přísudková - cvičení

Napsala: Ženíšková J. / komentářů: 1

Pravopis y i

Napsala: Konášová J. / komentářů: 1

Větné členy - přehled

Napsala: Konášová J. / komentářů: 9

Cvičení na moji x mojí

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Podstatná jména rodu ženského: pracovní list

Napsala: Konášová J. / komentářů: 2

Pravopis ubikace

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Se mnou nebo semnou

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

PravopisČeský

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS