Informace od učitelek češtiny

HLAVNÍ STRÁNKA

  

SLOVNÍ DRUHY

  

DIKTÁTY

  

BÁSNIČKY

  

HÁDANKY

  
Výsledky hledání

CVIČENÍ NA VYJMENOVANÁ SLOVA

Pravopisná cvičení na vyjmenovaná slova po b

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Cvičení na vyjmenovaná slova po v

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Příběh na vyjmenovaná slova po m

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Příběh na vyjmenovaná slova po l

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Vyjmenovaná slova k vytisknutí

Napsala: Válková J. / komentářů: 1

Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po m

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Diktáty na vyjmenovaná slova po b, m, l

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Cvičení na týž/tentýž, táž/tatáž, totéž

Napsala: Válková J. / komentářů: 4

Zkratky

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Cvičení na předložku „s (sebou)“

Napsala: Konášová J. / komentářů: 1

Cvičení na přídavná jména

Napsala: Konášová J. / komentářů: 1

Spontánní

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Cvičení na poznání předložky a zvratného zájmena se

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Cvičení na určování slovních druhů

Napsala: Válková J. / komentářů: 5

Cvičení na podstatná jména

Napsala: Konášová J. / komentářů: 1

Jak se ptáme na příslovce

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Smuteční proslov na pohřbu

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Diktáty na vedlejší větu předmětnou

Napsala: Ženíšková J. / komentářů: 0

Diktáty na hláskové skupiny mě / mně

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Psaní velkých písmen

Napsala: Konášová J. / komentářů: 1

Cvičení na vyjmenovaná slova příbuzná

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Cvičení na vyjmenovaná slova po z

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Diktáty na vyjmenovaná slova po l

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Pravopisná cvičení pro 9. třídu

Napsala: Konášová J. / komentářů: 2

Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po s

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po l

Napsala: Konášová J. / komentářů: 1

Nedobytný hrad

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Určování slova BY

Napsala: Ženíšková J. / komentářů: 0

Určování slova níž

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Cvičení na psaní y i

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Cvičení na předložky s (se) a z (ze)

Napsala: Konášová J. / komentářů: 3

Pravopisná cvičení na velká písmena

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Cvičení na zájmena

Napsala: Válková J. / komentářů: 6

Cvičení na neohebné slovní druhy

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Věty obsahující všechny slovní druhy

Napsala: Konášová J. / komentářů: 4

Jak se ptáme na zájmena

Napsala: Válková J. / komentářů: 1

Test na určování vzorů přídavných jmen

Napsala: Válková J. / komentářů: 6

Staré pověsti české

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Pranostiky na prosinec

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Pravopis ubikace

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Cvičení na vyjmenovaná slova po b

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Cvičení na vyjmenovaná slova po m

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Diktáty na vyjmenovaná slova po b

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Diktáty na vyjmenovaná slova s chytáky

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po z

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po p

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Diktáty pro 7. třídu ZŠ

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Výjimky ve vyjmenovaných slovech

Napsala: Vinšová S. / komentářů: 0

Cvičení na předložky a předpony

Napsala: Konášová J. / komentářů: 3

Cvičení na zájmeno jenž

Napsala: Ženíšková J. / komentářů: 5

Vedlejší věta přísudková - cvičení

Napsala: Ženíšková J. / komentářů: 1

Cvičení na moji x mojí

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Doplňovací cvičení na slovní druhy

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Předložky

Napsala: Konášová J. / komentářů: 2

Dysgrafik

Napsala: Vinšová S. / komentářů: 0

Jak se ptáme na přídavná jména

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Podstatná jména

Napsala: Konášová J. / komentářů: 2

Pranostiky na duben

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Částice - neohebný slovní druh

Napsala: Konášová J. / komentářů: 8

Slovní druh budeme budu

Napsala: Válková J. / komentářů: 12

Cvičení na vyjmenovaná slova po l

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Cvičení na vyjmenovaná slova po f

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Pravopisná cvičení pro střední školy

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Diktát na vyjmenovaná slova po l s chytáky

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po v

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Diktáty na vyjmenovaná slova pro střední školy

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Cvičení na slova s mně mě

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Slovní druh slova všichni

Napsala: Válková J. / komentářů: 11

Příbuzná slova ke slovu vůně

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Pravopisná cvičení pro 2. třídu

Napsala: Ženíšková J. / komentářů: 1

Pravopis a gramatika slova kdybyste

Napsala: Vinšová S. / komentářů: 0

Cvičení na slovo níž

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Slovní druh slova proč

Napsala: Válková J. / komentářů: 12

Slovní druhy

Napsala: Válková J. / komentářů: 89

Podmět

Napsala: Konášová J. / komentářů: 3

Pranostiky na červen

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Pranostiky na srpen

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Podstatná jména začínající na písmeno k

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Pranostiky na květen

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Během, jaký je to slovní druh?

Napsala: Konášová J. / komentářů: 2

Cvičení na vyjmenovaná slova po p

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Online cvičení na vyjmenovaná slova po s

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Pravopisná cvičení pro 7. třídu

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po b

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Vyjmenovaná slova

Napsala: Válková J. / komentářů: 2

Diktáty na vyjmenovaná slova pro základní školy

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Cvičení na slovní druhy

Napsala: Válková J. / komentářů: 21

Cvičení na příslovce

Napsala: Válková J. / komentářů: 7

Cvičení na přídavné jméno TATÍNKOVI

Napsala: Ženíšková J. / komentářů: 0

Slova, která můžeme zařadit k více slovním druhům

Napsala: Konášová J. / komentářů: 2

Vypravování

Napsala: Vinšová S. / komentářů: 0

Pravopisná cvičení mě mně

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Cvičení na mluvnické kategorie přídavných jmen

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Cvičení na velká písmena

Napsala: Konášová J. / komentářů: 4

Shoda přísudku s podmětem

Napsala: Konášová J. / komentářů: 1

Jak se ptáme na slovní druhy

Napsala: Konášová J. / komentářů: 9

Pranostiky na leden

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Pranostiky na únor

Napsala: Konášová J. / komentářů: 0

Zájmena

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

Co je za slovní druh tentokrát

Napsala: Válková J. / komentářů: 0

PravopisČeský

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS