Informace od učitelek češtiny

MENU

  

SLOVNÍ DRUHY

  

DIKTÁTY

  

BÁSNIČKY

  

HÁDANKY

  

Čestné prohlášení pokud pojedete mimo okres

 


Aktualizováno:

Slovníček

Dle přechodného vládního opatření, pokud pojedete mimo okres, kde máte bydliště, musíte se prokázat potvrzením zaměstnavatele, speciálním formulářem a nebo čestným prohlášením. Stále však musí jít o cestu, která skutečně spadá do povolených výjimek. Policie může ověřovat podezřelé případy, například když cestuji k lékaři s lyžařskou výbavou a celou rodinou. Pokud máte jakékoliv potvrzení, které dokazuje nezbytnost vaší cesty (například žádanku od lékaře na vyšetření, pozvánku na úřad apod.), vezměte si ji pro jistotu s sebou. V našem článku se podíváme podrobně na všechny potřebné dokumenty související s opuštěním okresu.

Potvrzení od zaměstnavatele kvůli COVID-19 

V zásadě stačí pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz a podobně, pokud je z nich jasné, že potřebujete cestovat do jiného okresu kvůli svému zaměstnání.

Potvrzení zaměstnavatel vydává na požádání a lze jej vystavit i na určité omezené období. V potvrzení zaměstnavatel uvede místo výkonu zaměstnání a místo pobytu zaměstnance.

Lze využít vzor převzatý ze stránek Ministerstva vnitra:

POTVRZENÍ ZAMĚSTNAVATELE NA CESTY DO MÍSTA VÝKONU PRÁCE

podle bodu IV.1 usnesení vlády č. 216 ze dne 26. února 2021

pro:

jméno, příjmení: .................................

datum narození: .................................

o důvodnosti cest do zaměstnání

mezi místem pobytu:

.......................................................

a místem zaměstnání:

.......................................................

platné na dobu

ode dne......................

do dne ...................... roku 2021.

Vydáno dne .......................................

Podpis a razítko zaměstnavatele

.......................................................

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Zaškrtávací formulář pro opuštění okresu kvůli COVID-19

Pokud pojedete mimo okres, ve kterém máte bydliště, musíte mít u sebe formulář, ve kterém vysvětlujete důvod své cesty. Zde je formulář převzatý ze stránek Ministerstva vnitra ČR:

DOKLAD podle bodu IV. usnesení vlády č. 216 ze dne 26. února 2021

Já níže podepsaný/á

jméno a příjmení:

......................................................

adresa:

.....................................................

číslo občanského průkazu, příp. cestovního dokladu:

.....................................................

uvádím následující důvod k opuštění místa trvalého pobytu nebo bydliště:

O cesta do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu, nebo do zařízení veterinární péče,

O zajištění nezbytných potřeb pro jinou osobu, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, odkládání odpadu,

O vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu,

O výkon povolání nebo činnosti sloužící k zajištění

o bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,

o ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,

o individuální duchovní péče a služby,

o veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,

o služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,

o veterinární péče,

O účast na pohřbu,

O vzdělávání včetně praxe a zkoušek,

O účast na hromadné akci,

O vycestování z České republiky (nutno prokázat předložením dalších souvisejících dokumentů, například letenky, potvrzení o ubytování apod.)

O výkon podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti neuvedené výše, a to za tímto konkrétním důvodem

................................................

................................................

kontaktní údaje (včetně telefonního čísla) objednatele nebo osoby, u které se výše uvedená činnost má vykonat:

................................................

uvádím, že v jednom z výše označených důvodů cestuji do místa:

.................................................

................................................

Podepsáno v den, hodinu:

.................................................

Podpis: ....................................

Čestné prohlášení pro opuštění okresu kvůli COVID-19

V čestném prohlášení uvedete místo, čas a cíl cesty. Zde je k dispozici vzor převzatý ze stránek Ministerstva vnitra ČR:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - VZOR

Já níže podepsaný/á

jméno a příjmení:

.............................................

adresa:

.............................................

číslo občanského průkazu, příp. cestovního dokladu:

.............................................

uvádím následující důvod k opuštění místa trvalého pobytu nebo bydliště1) v souladu s usnesením vlády č. 216 ze dne 26. února 2021:

.............................................

.............................................

.............................................

uvádím, že cestuji do místa:

.............................................

.............................................

Podepsáno

den .......................................

hodina ...................................

Podpis ...................................

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Čestné prohlášení o užívání bytu kvůli COVID-19

Prohlášení o tom, že někde bydlíte, že někde užíváte byt nebo pro čestné prohlášení o společném bydlení k pobytu během platnosti protiepidemiologických opatření, se použije Čestné prohlášení o bydlišti. Podle podmínek vydaných vládním opatřením se za bydliště považuje to místo, kde se rozhodnete strávit celou dobu platnosti vládního opatření. Na tomto místě musíte být již před platností nového omezení. Pro usnadnění doporučuji takový pobyt dokládat listem vlastnictví nebo jiným vhodným způsobem. Například čestným prohlášením o bydlišti.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O BYDLIŠTI

Já níže podepsaný/á

jméno a příjmení:

.............................................

adresa:

.............................................

číslo občanského průkazu, příp. cestovního dokladu:

.............................................

V souladu s usnesením vlády č. 216 ze dne 26. února 2021: prohlašuji, že setrvávám nepřetržitě po celou dobu platnosti zde uvedeného usnesení na této adrese:

.............................................

.............................................

.............................................

Podepsáno:

den .......................................

hodina ...................................

Podpis ...................................
přidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis / Dotaz
Jméno
E-mail
Sdělení

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

přehled komentářů
K článku zatím nebyl napsán žádný komentář.

Témata

Zajímavé články

PravopisČeský

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS