Informace od učitelek češtiny

MENU

  

SLOVNÍ DRUHY

  

DIKTÁTY

  

BÁSNIČKY

  

HÁDANKY

  

Závorky

 


Aktualizováno:

Slovníček

Závorky jsou interpunkční znaménka používaná v textu nejčastěji pro vyznačení vsuvek nebo vět vložených komentujících hlavní větu. Používají se zpravidla ve dvojicích levá–pravá anebo jednostranně jako svorky nebo v označení číslovaných seznamů, například 1), 2), 3). Existuje 5 druhů (tvarů) závorek, které se liší užitím a významem zejména v oblastech jejich nejstrukturovanějšího užití, například v matematice a programovacích jazycích, zatímco v běžném textu více záleží na rozhodnutí pisatele a často je lze nahradit jinými interpunkčními znaménky.

Závorky na klávesnici

Na české klávesnici můžeme přímo zapsat pouze ty nejběžnější závorky, tedy ty kulaté. Klávesu pro jejich zápis nalezneme hned vedle tlačítka Enter. Je na ní pravá i levá kulatá závorka – ( ) a pro anglickou klávesnici pak také pravá složená – } a pravá hranatá závorka – ] (někdy je zde i přehlasované a – ä). Levou závorku zapíšeme stiskem této klávesy současně s tlačítkem Shift, pravou pak pouhým samotným stiskem této klávesy.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Závorky na PC – MAC

 • MAC adresa – adresa zařízení v lokální počítačové síti
 • Kulaté ( ) – Základní „univerzální“ typ užívaný v textu, matematice i IT.
 • Hranaté [ ] – Při programování slouží kupříkladu pro indexování prvků v poli. V textu se používají především ve slovnících a je v nich uvedena výslovnost překládaného cizího slova.
 • Složené { } – V programovacích jazycích se s nimi třeba vymezuje blok kódu. V matematice se pak s nimi například vymezuje množina.
 • Lomené ⟨ ⟩ (Špičaté < >) – V matematice tvoří hranice uzavřeného intervalu. V programovacích jazycích slouží k označení tagů. Z důvodu jejich absence na počítačové klávesnici a reálné nutnosti psát kód rychle je však nahradily špičaté závorky, které jsou ve skutečnosti symboly „menší než <“ a „větší než >“. Ty najdeme na anglické klávesnici přímo a nacházejí se v oblasti mezi mezerníkem a pravým Shiftem.
 • Svislé || – V matematice označují absolutní hodnotu.

Kulatá závorka

Kulaté závorky ( ) jsou nejběžnější, používané v psaném textu i v matematice.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Hranaté závorky

Hranatá závorka se často používá ve slovnících, vkládá se do ní výslovnost daného výrazu; má své opodstatnění v bibliografické citaci, vkládá se do ní informace doplněná autorem bibliografie, dále se používá v programovaných jazycích, například pro index či velikost pole.

Citace

Hranatá závorka má své opodstatnění v bibliografické citaci, vkládá se do ní informace doplněná autorem bibliografie, tedy nezískaná přímo ze zdroje.

Matematika

Hranaté závorky se používají například jako souřadnice v nějakém souřadnicovém systému. Pokud byste chtěli zapsat bod o souřadnicích x = 10 a y = 12, zapsali byste to jako [10, 12].

Klávesová zkratka

Hranatá závorka [ ]. Zcela nejtriviálnější a nejméně komplikovaný způsob je využití klávesy pravý Alt (AltGr), kterou nalezneme úplně dole napravo od mezerníku.

Postup je následující:

 • zmáčkněte pravý Alt (AltGr) a nepouštějte ho,
 • poté klikněte na klávesu písmene F pro [ a klávesu písmene G pro ].

MAC adresa (z anglického „Media Access Control“) je jednoznačný identifikátor síťového zařízení, který používají různé protokoly druhé (spojové) vrstvy OSI. Je přiřazována síťové kartě bezprostředně při její výrobě (u starších karet je přímo uložena do EEPROM paměti), a proto se jí také někdy říká fyzická adresa, nicméně ji lze u moderních karet dodatečně změnit. Ethernetová MAC adresa se skládá ze 48 bitů a podle standardu by se měla zapisovat jako šestice dvojciferných hexadecimálních čísel oddělených pomlčkami (například 01-23-45-67-89-ab), často se však odděluje dvojtečkami (01:23:45:67:89:ab), někdy také jako tři skupiny čtyř hexadecimálních čísel (například 0123.4567.89ab). Při převodu na 48bitové číslo se převede každá šestnáctková dvojice na dvojkové číslo (například 01(hex) = 00000001(bin), 23(hex) = 00100011(bin) a podobně).

Jak na klávesnici napsat hranaté závorky

Přepněte klávesnici na anglickou – k tomu slouží zkratka (levý) Alt+Shift, respektive Ctrl+Shift, a závorky zapište stiskem příslušných kláves. Na většině klávesnic jsou tyto klávesy v horní řadě písmen: tato řada končí na pravé straně znaky „I“, „O“ a „P“ a za nimi následují klávesy pro zápis levé a pravé hranaté závorky. Zpět na českou klávesnici se vraťte použitím stejné klávesové zkratky, kterou jste aktivovali klávesnici anglickou.

Přímo z české klávesnice lze hranaté závorky vložit pomocí klávesových zkratek Alt+91 (levá hranatá závorka) a Alt+93 (pravá hranatá závorka). Čísla zapisujte na numerické klávesnici!

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Složená závorka

Složené závorky { } se používají v matematickém zápisu například pro vymezení množiny; v programování pro vymezení bloku kódu ve zdrojovém kódu, nutné jsou pro syntaktickou analýzu.

Klávesová zkratka

Nejklasičtější metodou je využití ASCII kódů, jejichž užívání je velmi snadné. Nejprve stiskněte tlačítko levý Alt (je umístěno nalevo hned vedle mezerníku) a držte ho zmáčknuté. Poté na numerické klávesnici zadejte číslo 123 pro {, respektive 125 pro }. K propsaní dojde v momentě, kdy pustíte klávesu Alt.

 • { = Alt+123
 • } = Alt+125

Pro aplikaci této metody je nezbytná plnohodnotná klávesnice s numerickou částí.

Ostrá závorka

Ostré závorky se používají v literatuře a ohraničují internetové odkazy v citacích. V matematice se využívají pro rozsahy a množiny.

Klávesová zkratka

Na anglické klávesnici zmáčkněte znak pro větší či menší (< >), viz výše.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Lomená závorka

Lomené závorky jsou v typografii textu neobvyklé; v matematice tvoří hranice uzavřeného intervalu (včetně krajních bodů). Nematematická varianta těchto závorek je:〈 〉

Klávesová zkratka

 • {} – AltGr-b/n/
 • [] – AltGr-f/g/

Autor: © Mgr. Světluše Vinšovápřidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis / Dotaz
Jméno
E-mail
Sdělení

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

přehled komentářů
K článku zatím nebyl napsán žádný komentář.

Témata

Zajímavé články

PravopisČeský

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS