Informace od učitelek češtiny

MENU

  

SLOVNÍ DRUHY

  

DIKTÁTY

  

BÁSNIČKY

  

HÁDANKY

  

Přese mě nebo přeze mě

 


Aktualizováno:

Pravidla českého pravopisu

Jak se píše přese mě?
Z hlediska pravopisu je důležité vědět, že u této předložky jak v základním tvaru, tak ve vokalizované podobě (například přese mě, přese všechno) píšeme vždy s, tedy jedině přes nebo přese, nikoli přez nebo přeze.

Proč se píše přese mě a ne přeze mě?

Každý to slyšíme v mluvené češtině, kdy normálně říkáme přeze mě, ale v psaném projevu je třeba toto psát jedině se s, tedy přese mě, popřípadě přese mne. Ostatní tvary, jako je přese mně, přeze mně, přezemě, přezemně nebo přesemně jsou všechny špatně.

Předložka přes, která se váže se 4. pádem, může mimo jiné vyjadřovat směřování z jedné strany na druhou (jít přes řeku), průchod nějakým prostorem (projít přes chodbu do ložnice), překročení určité meze (přerůst někomu přes hlavu), pokrytí určité plochy (hodil přese mě deku) apod.

Slovník spisovné češtiny uvádí u této předložky celkem devět významů.

Z hlediska pravopisu je důležité, že u této předložky jak v základním tvaru, tak ve vokalizované podobě píšeme vždy s, nikoli z.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Příklady

 • Strážce varuje, že přese mě nikdo neprojde (nikoliv přeze mě neprojde).
 • Tvůj prudký hněv se přese mě valí, zdrcen jsem tvými hrůzami (nikoliv přeze mě valí).
 • Od teď povedu tuhle operaci já a všechno půjde přese mě (nikoliv půjde přeze mě).
 • Pokud chtějí svolení, budou muset jít přese mě (nikoliv jít přeze mě).
 • Můžu ti přese mě povolit sdílení internetu (nikoliv přeze mě povolit).
 • On se přese mne snaží vyškrábat na post šéfa strany (nikoliv přeze mne snaží).
 • Pamatuji si, jak se voda valila přese mě, až jsem se topil. (nikoliv valila přeze mě).
 • Které prase se to přese mě převalilo? (nikoliv přeze mě převalilo).
 • Obchodník říká, že při nákupu přese mne zákazník obdrží slevu 20% (nikoliv přeze mne obdrží).
 • Prcek v divadle říká, aspoň přese mě líp uvidí (nikoliv přeze mě uvidí).
 • Při dokazování mluvil přese mě a nedodržoval pravidla (nikoliv mluvil přeze mě).
 • Máma jen přese mě tátovi vzkázala, že je v pořádku (nikoliv přeze mě vzkázala).
 • Až umřu ticho se vrátí a převalí se přese mě (nikoli převalí se přeze mě).
 • Přese mě jdou všechny požadavky, které mají co dočinění s naší infrastrukturou a službami (nikoli přeze mě jdou).
 • Můj syn je spjat s naší klinikou přese mě samého (nikoli spjat přeze mě).
 • Milan ze sebe shodil kabát a přehodil ho přese mě (nikoli přehodil ho přeze mě).
 • Jenomže když jsem seděl na přístavku, zase přese mě neviděla dvě malá děvčata (nikoli přeze mě neviděla).
 • Vnímala jsem, jak se přese mě přelila její magie, ale nedokázala mne uchopit (nikoliv přelila se přeze mě).
 • Každý s bičem v ruce štve mě jako zvěř, já padám v muce u zdi kdes, leč přese mne dav Rusů slepě pádí dál (nikoliv přeze mě pádí).
 • Obdivuju ji, že nepodlehla tlaku a nedělala si reklamu přese mne (nikoliv nedělala reklamu přeze mne).
 • Přehnala se přese mne výheň tvého hněvu (nikoliv přehnala se přeze mě).
 • Slyšel jsem, že útoky na Danu budou teď ještě více vedeny přese mne a mé profesní působení (nikoli vedeny přeze mě).
 • Uvrhl jsi mě do hlubiny, doprostřed moří, obklopil mě proud, převalily se přese mne všechny tvé příboje a tvé vlny (nikoli převalily se přeze mne).
 • On přese mne míří na tebe (nikoliv míří přeze mne).
 • Rychle jsem mezi kluky skočil, abych je od sebe odtrhl, ale to jsem neměl dělat, protože bušili do mne, když nemohli do sebe tlouct přese mne (nikoli tlouct přeze mne).
 • Objednat si můžete přese mne nebo sami přímo na webu (nikoli objednat přeze mne).
 • Přihlášku musíte poslat jedině přese mne (nikoliv poslat přeze mne).
 • Z nějakého záhadného důvodu to řeší přese mne (nikoli přeze mne).
 • Nade mnou je majitel společnosti, takže toto nešlo přese mne (nikoli nešlo přeze mne).
 • K mému otci se nikdo nedostane jinak než přese mne (nikoli nedostane přeze mě).
 • Mně pomohlo to, že jsem byl zrovna v zákopu, takže ta tlaková vlna přese mne přeletěla (nikoli přeze mne přeletěla).
 • Vlny šly přese mne a brýle jsem měl rázem plné vody (nikoli šly přeze mne).
 • Jako vichřice v nejkrásnější dny letěly přese mne tyto události (nikoli letěly přeze mne).
 • Snažila se mu přese mne poslat alespoň symbolicky trochu mateřské lásky (nikoli poslat přeze mne).
 • Jak běsnící bouře se přese mne hnala turecká armáda a ušlapala mě svýma nohama (nikoli hnala přeze mne).
 • On se zase učí přese mne novým věcem (nikoli učí přeze mne).
 • Kdekdo se přese mne na druhý konec toulá a taky to se mnou dost často houpá (nikoli toulá přeze mne).
 • Není nic horšího si myslet, že přese mne není a nechat se unášet, postrkovat nebo dokonce přiživovat na práci druhých (nikoli přeze mne není).
 • Přese mne si může učitel zjistit znalosti žáků a nedostatky s nimi procvičit (nikoli může přeze mne).přidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis / Dotaz
Jméno
E-mail
Sdělení

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

přehled komentářů
K článku zatím nebyl napsán žádný komentář.

Témata

Zajímavé články

PravopisČeský

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS