Informace od učitelek češtiny

HLAVNÍ STRÁNKA

  

SLOVNÍ DRUHY

  

DIKTÁTY

  

BÁSNIČKY

  

HÁDANKY

  

Otevřený dopis ministru spravedlnosti ohledně protizákonného postupu soudců

Za 13 let soudci v popsaném případě napáchali tolik zla, že jsem popsal dvě strany. Pro toto uveřejnění si netroufám s dalšímí přílohami. Pokud ale by byl z Vaší strany zájem, třeba pro částečné ověření pravdivosti mého textu, mohu dodatečně poslat např. to usnesení Nep 414/2014-65, nebo to otřesné ohledně poplatku 15 000 Kč, i další (celé, několika stránkové, protizákonné rozsudky s komentářem atd.) Ing. JUDr. Miroslav Kratochvíla

Ing.JUDr.Miroslav Kratochvíla,
obecný zmocněnec pana XY,
Vazovova 3228/3,
143 00 Praha 12-Modřany.

____________________________

JUDr.Robert Pelikán,
ministr spravedlnosti,
Vyšehradská 16,
120 00  Praha 2. Praha 22.01.2018.

Věc: otevřený dopis ministru spravedlnosti ohledně protizákonného postupu soudců při projednávání žaloby podané u OS pro Prahu 5  24 C 314/2004.

Vážený pane ministře,

nerad obtěžuji v této napjaté době, ale nevidím jiné východisko. Zákon 6/2002 Sb. Vás uvádí na prvém místě mezi osobami oprávněnými podávat návrh na kárná řízení, bohužel nikde jsem nenašel způsob, jak se máte dovídat o protizákonném jednání soudců, kdo je oprávněn takovou informaci Vám podat. Proto jsem volil tento způsob, když normální dopisy do vlast-ních rukou ministra vyřizuje bez Vašeho vědomí někdo, kdo je schopen v odpovědi použít ze zákona 6/2002 Sb. jen slovo

„ nezávislí “

a nedočetl se dále o vázanosti soudců zákonem a o oddílu 4 tohoto zákona neví nic. A nyní konkrétně.

Žalobu pro bezdůvodné obohacení ( spoluvlastníkovi místo podílů z výnosů dodatečně žalovaná uhrazovala jen jeho daň z příjmu a falšovala účetnictví. ) podanou v roce 2004, nechala soudkyně Hošková z OS pro Prahu 5 dva roky bez povšimnutí. Důvodná stížnost u ní zřejmě vyvolala duševní poruchu, protože v rozporu s §y 125, 132 až 136, o.s.ř. odmítla hodnotit všechny důkazy předložené žalobou. Zejména se provinila proti §u 135 o.s.ř., když nerespektovala rozhodnutí Finančního úřadu, ze kterého vyplývá, že si žalovaná obstarala fingované faktury, které Finanční úřad neuznal, ale ona v rozporu s §em 135  zákona, ano.

Zamítnutím žaloby světu ohlásila, že lze fakturovat práce i když materiál na tyto práce nebyl dodán. Od tohoto protizákonného postupu ji neodradil ani důkaz, že žalobce předložil doklady, že mu žalovaná doručila údaje pro daň z příjmu za rok 2004 se ztrátou 36 000 Kč a současně, po podání žaloby, mu poukázala podíl za rok 2004 ve výši 30 000 Kč. Matematiku ve své zaslepenosti soudkyně Hošková prostě nezvládla. Prznění českého právního řádu se dopustila soudkyně také tím, že přes písemné stížnosti žalované, že na předání smyšlené částky 20 000 Kč v jiném ztrátovém roce, nemá svědka, ona jako svědka předvolala manžela žalované , který potvrdil, že byl dvakrát u toho, když si smyšlené peníze ( ve ztrátovém roce ) žalobce přepočítával v kuchyni.

Nehodnocení důkazů v rozsudku zdůvodnila soudkyně Hošková tím, že by stejně nic nezměnily. Pane ministře, prosím, zvažte sám, zda měly změnit nebo ne. Zamítnutí žaloby neovlivnilo ani to, že žalovaná písemně a také její advokátka písemně přiznaly, že žalobci žalovaná zadržuje cca 29 000 Kč. Inu expertka Hošková.

Další ránu pod pás české justici ( celý oddíl 4 zákona 6/2002 Sb. ) zasadila odvolací soudkyně z MS pro Prahu. V odvolání žaloba uváděla naprosté ignorování důkazů žaloby soudkyní Hoškovou a žádala dodatečné hodnocení těchto důkazů odvolacím soudem. Na to drze reagovala odvolací soudkyně Hubáčková ve svém rozsudku prohlášením, že se hodnocením důkazů žaloby nezabývala, protože se opřela o důkladné hodnocení provedené soudem I. stupně. Tento justiční hnus bez dalšího komentáře. Kromě toho žalobě povolila jedinou otázku a pak bez námitky zaprotokolovala, že advokátka žalované na dotaz žalobce: „Jaký právní důvod pro zadržování peněz žalobci žalovaná má, “ neodpoví.

Při dalším řízení soudce Slavíček z MS pro Prahu z formálních důvodů ( Nedodržení taxatívu. Na dovolání nebyly peníze a škemrání o bezpoplatkové řízení bylo považováno za ponižující. ) žalobu pro zmatečnost zamítl, ale justiční nehoráznosti shora uvedených soudkyň vyčlenil k samostatnému projednání s možností zrušit protizákonná opatření soudu. Na to OS pro Prahu 5 nereagoval, tak Vrchní soud v Praze dne 29.10.2014  vydal usnesení Nep 414/ /2014 - 65, kterým nové projednání těchto justičních absurdit Obvodnímu soudu pro Prahu 5 , dá se říci, nařídil.
Žaloba označuje další postup soudce Pacholíka z OS pro Prahu 5  za otřesný. Místo nařízeného projednání svévolně označil dopis žalobce vyžádaný soudkyni Hoškovou za  tři žaloby pro zmatečnost a invalidnímu důchodci - žalobci- svým protizákonným usnesením předepsal soudní poplatek 15 000 Kč, jednak aby ho od pokračování odradil, jednak aby mohl později všechny 3 vymyšlené žaloby pro zmatečnost zamítnout pro nesplnění taxativu. ( Bylo později zrušeno odvolacím soudem).

Soudkyně Dvořáková z O S pro Prahu 5 místo nařízeného projednání demostrovala svoji neznalost Občanského soudního řádu protizákonným usnesením, které nerespektovalo předpis o.s.ř., že později předložené dodatky k termínovanému podání nejsou důvodem pro jeho zamítnutí, (Bylo zrušeno odvolacím soudem).

Soudkyně Šťastná z OS pro Prahu 5 místo nařízeného projednání, demostrovala svoje nepochopení, že zoufalé zastavení žaloby nemocným důchodcem s datem pozdějším, než má datum usnesení nařizující nové projednání, nesplňuje “ res judicata”. (Bylo odvolacím soudem pozměněno).

Usnesení Vrchního soudu dodnes tedy nebylo provedeno, protizákonnost nebyla projednána. Nemocný žalobce, zlomený neomaleným jednáním jmenovaných soudců, nyní všechno znovu vzdal.

Vážený pane ministře, doufám, že popsané justiční hrůzy, ( které se podílejí na Parkinsonovi jenž po 13 letech justiční šaškárny napadl žalobce ), Vás nenechají v klidu. Oni popsanými protizákonnými jednáními totiž do světa hlásají, že soudci z OS pro Prahu 5 a soudkyně Hubáčková z MS pro Prahu svými rozsudky a usneseními, 13 let prosazují justiční paskvíl: “Když  spoluvlastník spoluvlastníkovi podíl dá, tak dá, když ne, tak ne”. Když dojde k soudnímu sporu, tak oni, tedy soudci z  OS pro Prahu 5 s tou soudkyní Hubáčkovou z MS pro Prahu, takové nové pojetí práva, prosadí. To hlásali 13 let.
Jmenovanými soudci prosazovaná novela spoluvlastnictví, podle mého přesvědčení naplňuje oddíl 4 zákona 6/2002 Sb. což je podle mého přesvědčení možné řešit jedině kárným řízením o jehož vyvolání Vás tímto žádám. Bude-li kárné řízení provedeno, budou dodatečně rozhodnutí soudů považována za chybná a bude možno jednat o náhradu škody vzniklé chybným rozhodnutím. Pokud se  naplněním oddílu 4 zákona 6/2002 Sb. budete zabývat, určené osobě předložím důkazy, rozsudky a usnesení zde popsané, aby Vám tato úřední osoba pro návrh kárného řízení mohla poskytnout úřední informaci o stavu v části české justice. Aby to byl úřední postup. Pokud kárné řízení neproběhne, tak ministerstvo s popsanou panovelou souhlasí.

Ing. JUDr. Miroslav Kratochvíla,

obecný zmocněnec pana XY.

PS. Tento otevřený dopis byl v kopii zaslán Vrchnímu státnímu zástupci jako informace o české justici. Předseda OS pro Prahu 5 byl v listopadu 2016 o řádění „svých soudců“ informován, bylo mu připomenuto usnesení Nep-414/2014 Vrchního soudu o projednání protizákonnosti rozhodnutí - nic. K r.

přílohy k článku
odkaz na článekpřidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis
Jméno
E-mail
Komentář

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

Připojit fotku

přehled komentářů
K článku zatím nebyl napsán žádný komentář.

Lidé také čtou

PravopisČeský

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS